Uitleg voor de professionals (werkgevers, vakbonden, ...)

ProfessionnelOp de pagina professionals vindt u gedetailleerdere informatie over het vakantiegeld. Dankzij deze informatie krijgen de professionals een betere kennis over de jaarlijkse vakantie. Hiermee kunnen ze hun taken uitvoeren en/of hun tussenkomsten verzekeren.

 

Vakantierekening - Werkgever

De onlinedienst Vakantierekening - Werkgever (Vakantiebestand) is een database die informatie bevat over de vakantie (vakantieduur, vakantiegeld, betalingsdatum, …) van arbeiders en kunstenaars die hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of van een ander vakantiefonds ontvangen.

Meer informatie over de onlinedienst.

Voorlopige gegevens 2022

Vanaf 1 januari 2022 zullen de vakantiegegevens 2021 niet meer toegankelijk zijn en vervangen worden door de gegevens 2022. Om uw gegevens 2021 te bewaren, vergeet niet om ze te exporteren in uw eBox.

Meer te weten komen...

Kassen

Het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Deze hangen af van de activiteitensector van de onderneming.

Législation

Raadpleeg de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie.

affiliation

Elke werkgever die arbeiders of leerling-arbeiders tewerkstelt, is aangesloten bij een vakantiefonds waarvan de bevoegdheid overeenkomt met de activiteit van de onderneming. Over het algemeen valt deze bevoegdheid samen met deze van het paritair comité waar de onderneming van afhangt.

Attestation jours vacances

Om de betaling van het vakantiegeld te verzekeren moet de werkgever attesten opsturen en de begindata van de vakantie meedelen.