Lijst van de vakantiefondsen

Het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiefonds/vakantiefondsen. Dit hangt af van de activiteitensector waarin de onderneming actief is.

Bijv.: Peter heeft als arbeider gewerkt voor een bedrijf dat textiel produceert. Het vakantiefonds dat zijn vakantiegeld betaalt is: het Vakantiefonds voor het Textiel ‘Vacantex’.

Indien u wilt weten van welk vakantiefonds u afhangt, kan u uw dossier in 'Mijn vakantierekening' raadplegen.

Lijst en adres van de vakantiefondsen:

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)

Warmoesberg 48
1000 Brussel  

RSZ: 0930019-50
KBO: 0206.732.932                                                           

Callcenter - Info vakantiegeld: (+32) 02 627 97 60 

Tel algemeen: (+32) 02 627 91 11

Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven

Birminghamstraat 225
4de verdieping
1070 Brussel

RSZ: 0280861-55
KBO: 0409.085.424

Tel: (+32) 02 743 08 00
Fax: (+32) 02 732 02 96
E-mailinfo@ccpab-kbvbv.be
Websitewww.ccpab-kbvbv.be

Nationale patroonskas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken

Munthofstraat 40, verdiep 2CD
1060 Brussel

RSZ: 0118235-23
KBO: 0409.088.887

Tel: (+32) 02 529 80 11
Fax: (+32) 02 529 80 12
E-mail: info@vakantiefondsbouw.be
Website : www.vakantiefondsbouw.be 

Verlofkas van de hout-, papierverwerkende en grafische nijverheid

Birminghamstraat  225,
Bus 4
1070 Brussel

RSZ: 0128567-67
KBO: 0409.091.560

Tel: (+32) 02 221 08 80
Fax: (+32) 02 221 08 81
E-mailinfo@osib-sohn.be
Website www.kashpg.be

Kas voor jaarlijkse vakantie voor de metaal-, machine- en elektrische bouw CONGEMETAL

A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

RSZ: 0256063-50
KBO: 0409.085.721

Tel: (+32) 02 706 81 10
Attestaanvraag vakantiegeld: (+32) 02 706 83 05
Beheer vakantiegeld: (+32) 02 706 83 06
E-mail: info@congemetal.be
Website: www.congemetal.be

Vakantiefonds van de Belgische zeehavens

Brouwersvliet 33 bus 7
2000 Antwerpen

RSZ: 1925813-74
KBO: 0408.167.288

Tel: (+32) 03 221 97 04
Fax: (+32) 03 221 98 61
E-mail: vakantiefonds@cepa.be

Kas voor betaalde verlofdagen van de fotografienijverheid

Hendrik Kuijpersstraat 42a
2640 Mortsel

Briefwisseling en mededelingen :
P/A  Munthofstraat 40, verdiep 2CD te 1060 Brussel.

KBO: 0409.972.082

Tel: (+32) 02 529 80 95
E-mail: info@vakantiekasfoto.be

Vakantiefonds voor het Textiel “Vacantex”

Poortakkerstraat 100
9051 St-Denijs-Westrem

RSZ: 0665293-89
KBO: 0407.754.247

Tel: (+32) 09 244 54 10
Fax: (+32) 09 244 54 11
E-mailinfo@vacantex.be

Vakantiefonds van de non-ferro metalennijverheid

Munthofstraat 40, verdiep 2CD
1060 Brussel

RSZ: 0223397-78
KBO: 0409.085.820

Tel: (+32) 02 420 24 50
Fax: (+32) 02 420 31 21
E-mailvnfm-cmnf@skynet.be

Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid

Hoveniersstraat 22
4de verdieping
2018 Antwerpen

RSZ: 0829064-81
KBO: 0410.614.262

Tel: (+32) 03 213 50 30
Fax: (+32) 03 231 16 74
E-mailverlofkas.diamant@rvd.be 

Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden

(maakt geen deel uit van de bijzondere vakantiefondsen die aan de controle van de RJV onderworpen zijn)

Ernest Van Dijckkaai 8
2000 Antwerpen

 

Tel: (+32) 03 232 72 32
E-mailinfo@brv.be