Beroep aantekenen

Hoelang is dit mogelijk ?
 • U kan vanaf 31/12 van het arbeidsjaar waarop het vakantiegeld berekend wordt, gedurende 3 jaar beroep aantekenen.
 • U bent bijvoorbeeld niet akkoord met de berekening van uw vakantiegeld 
  2020 dat berekend werd op uw arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen van 2019.
  Vanaf 31/12/2019 kan u gedurende 3 jaar beroep aantekenen, dus tot en met 31/12/2022.
 • U wenst deze termijn te verlengen: Laat via aangetekend schrijven weten dat u niet akkoord bent.
  De termijn zal verlengd worden met een nieuwe periode van 3 jaar vanaf de ontvangst van uw brief.
Hoe beroep aantekenen ?
 • U moet een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank waar u woont.
  U vindt in de onderstaande tabel de adressen van de arbeidsrechtbanken per arrondissement.
 • U kunt uw schriftelijk verzoekschrift neerleggen bij de griffie van de arbeidsrechtbank waar u woont.  U kunt het ook met een aangetekende brief opsturen naar de arbeidsrechtbank.
Hoeveel kost het om beroep aan te tekenen ?

De RJV moet de gerechtskosten betalen, behalve als u een verzoekschrift indient zonder verantwoording of als uw verzoekschrift schadelijk is voor de RJV. 

Moet u aanwezig zijn op de zitting ?

U kunt persoonlijk verschijnen voor de arbeidsrechtbank.

U kunt u ook laten vertegenwoordigen door:

 • uw echtgeno(o)t(e) of een familielid (in dat geval moet de rechter zijn akkoord geven);
 • uw advocaat of een vakbondsafgevaardigde (in dat geval moet u die een schriftelijke volmacht geven).
Lijst van de arbeidsrechtbanken


Vind de lijst van de arbeidsrechtbanken in het volgend PDF-bestand  pdf bestandBeroep aantekenen NL 2017 (200 kB)